A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1918_02_26_185p.txt

- Az uj szegedi telefonkönyv

Ez év áprilisában jelenik meg Szegeden, Sipos Iván hírlapíró kiadásában az uj szegedi telefonkönyv és útmutató, amely az ez évi február hó végéig történő összes telefonszám-változásokat és újonnan bevezetett telefonállomásokat föltünteti. A könyv, amely közli ezenkívül a teljes szegedi utmutatót, az uj posta- és távirdatarifát, az uj telefondijszabást és dohányárakat, ára darabonkint három korona lesz, postai szétküldéssel és csomagolással három korona, ötven fillér. A papirhiány következtében a könyv csak korlátolt számban fog megjelenni. Így mindenki saját érdekében cselekszik, ha a könyvet már most megrendeli. Megrendeléseket és előfizetéseket már most elfogad a kiadó (Munkácsy-utca 10. szám). A hirdetésekre vonatkozó fölvilágositásokat a 15-84-es számú telefon adja.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1917   <<   1918   >>   1919
Home
Delizsánsz.