A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1918_07_09_6p.txt

- A város telefondíjai.

A telefondíjszabás felemelésével a város jelentékenyen többet tizet a telefonhasználatért, mint ezelőtt. A hétfői tanácsülésen ugyanis Taschler Endre főjegyző bejelentette, hogy évente. 36 ezer koronát fog a város fizetni az eddigi telefonállomások után. Ebben az összegben nem foglaltatik benne az interurbán beszélgetés. A telefondijak egy részét megtéríti a közélelmezési hivatal. Még husz telefonállomásra lenne szüksége a városnak, hogy, a folyton fokozódó igények, kielégítésre találjanak és ez vetette fel az eszmét, hogy nem lenne-e célszerű egy városi telefonközpont létesítése, ami a háború alatt természetesen nem valósulhat meg.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1917   <<   1918   >>   1919
Home
Delizsánsz.