A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1918_05_05_8p.txt

- Telefonvizsga.

A szegedi telefonközpontban szombaton vizsga volt, amelyet Szegffy Mátyás posta és távirdai főtanácsos tartott meg. A telefonkezelésben ujabban kiképzett 12 lány vizsgázott, valamennyi kiváló sikerrel.


-----------------------------------------------------------


- Megjelent az uj szegedi telefonkönyv.

Vasárnap reggel megjelent Szegeden a Szegedi Közhaszna Könyv, amely a szegedi út mutatón kivül közli a szegedi telefonelőfizetők teljés névsorát. Szegeden tudvalevőleg 600 telefonszámváltozás történt, az utolsó telefonkönyv megjelenése óta, ennyi uj telefonállomást szereltek fel, ennyi telefonállomás szűntmeg és cserélt gazdát. Égető szükséget pótol tehát az uj telefonkönyv, amely a március végéig történt összes számváltozásokat magában foglalja. Annál is inkább áll ez, mert a háború ideje alatt, tekintettel a nagy papirhiányra, nem fog megjelenni uj telefonkönyv a posta kiadásában. A kötet, amely teljes három ivre terjed, hétfő reggeltől kezdve kapható a Szegedi Napló kiadóhivatalában, Várnay Dezső könyvkereskedésében, a Délmagyarország kiadóhivatalában és Bartos Lipót könyvkereskedésében. A kötet ára darabonkint 3 korona 50 fillér.------------------------------------------------------------ Nem lehet táviratozni Oroszországba a hadifoglyoknak.

Hivatalosan közlik: Mivel az Oroszországgal hadifoglyok táviratai részére eddig Svédországon át fönnállott ut megszakadt, a közvetlen táviratforgalom fölvétele iránti tárgyalások pedig még nem voltak befejezhetők, további intézkedésig Oroszországba hadifogolytáviratok nem küldhetők.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1917   <<   1918   >>   1919
Home
Delizsánsz.