A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1918_12_04_193p.txt

Hivatalos hirdetések.

A városi néptanács határozata

   folytán a város belterületén lévő élőfát, melyek kivágásra már alkalmasak, f. hó 5 én, csütörtökön délelőtt 9 órától kezdve, a városi székháztól kiindulólag készpénz fizetés mellett lábon állva a legtöbbet ígérőnek apróbb részletekben elfognak adatni. Feltételül kiköttetik, hogy a vevők a kiásott fák gödreit azonnal betemetni és elegyengetni tartoznak, nemkülönben felelősek lesznek azért, hogy a fák mellett esetleg elhúzódó villany, távírda vagy telefon huzalokban vagy közelében álló kisebb és még nem kivágandó fákban semmi kár ne essék.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1917   <<   1918   >>   1919