A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1918_09_10_5p.txt

- Az uj telefonüzletszabályzat.

Budapestről jelentik: Október elsején életbelép az uj telefonüzletszabályzat, amely sok hasznos utasitással is szolgál és negyvenkilenc szakaszból fog állani. Az uj rendelkezés szerint a telefonelőfizetők telefonját minden ellenszolgáltatás nélkül mások is használhatják, ha azt a telefon előfizető megengedi. Közérdekű beszélgetésekre minden előfizető díjmentesen köteles átengední telefonját. Az orvosokra nézve ugy intézkedik, hogy az orvosi gyakorlatot rendszeresen folytató orvosok abban a kivételes kedvezményben részesülnek, hogy telefonjukat ha azt nem mással közösen bérlik, mérsékelt dijért, korlátozás nélkül használhatják. Fogtechnikusok e kedvezményre nem tarthatnak igényt. Életbelépteti az üzletszabályzat a háború alatt beszüntetett azt a régi gyakorlatot, hogy telefonon is lehet táviratokat feladni. Ezért a kedvezményért külön 40 fillért köteles az előfizető fizetni. A nyilvános telefonállomásokról szintén lehet táviratokat feladni és ezért táviratonként külön 20 fillér dijat szednek. Állami táviratokat, hírlapi sürgönyöket és utalványtáviratokat telefonon nem lehet feladni. Külföldre szóló idegennyelvü táviratok legfeljebb csak ötven szóból állhatnak. A telefonállomások tulajdonosai az érkező távirataikat telefonon is átvehetik, illetve a táviró hivatal által felolvastathatják. Ezért összesen 30 fillér pótdijat kell fizetni. Ujitás az is, hogy azok az előfizetők, akiknek ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolt egynél több távbeszélő állomásuk van, kérhetik, hogy a központ állomásaikat a hivatali szolgálatidőn tul terjedő időre állandó összeköttetésben tartsa.

A cikk eredeti linkje...... 1. 2.
Home
1917   <<   1918   >>   1919
Home
Delizsánsz.