A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1918_07_09_3p.txt

Légi posta a nagyobb vidéki városoknak.

Amiben a monarchia megelőzte a világot. - A légi posta jövője.

- A Délmagyarország eredeti tudósítása. -

Wien, julius 8.

- A háború kellös közepén, amidőn: a repülőgép legnehezebb kötelességét teljesíti, megértük végre, hogy eredeti céljait szolgálja. A bécs-kijevi légijáratok után a monarchia fővárosai között beállították a légi öszszeköttetést. Korszakalkotó jelentősége minden kétségen felül áll: ma még csak a postát szolgája, de egykoron átveszi az autók szerepét. Az első lépés az általános légi forgalomhoz megtörtént.

- A budapesti lelkes és ünnepélyes fogadtatáshoz méltó volt a bécsi is. A hadügy minisztérium, léghajós-osztag és más parancsnokságok tisztjei valamint a kereskedelemügyi minisztérium, a bécsi és a magyar sajtó képviselői várták az asperni repülőtéren az első magyar légi postát. Huszonnyolc perces késéssel földet is ért a történelmi repülőgép, melynek utideje rendes karülmények között alig lesz több egy jó óránál.

A póstaföigazgató meleg beszéde után a repülőgép vezetője átadta az első postacsomagot. Két fiatal ember tette meg ezt a nevezetes utat, Raft kapitány és Varga főhadnagy.

Ott állanak a gép mellett, arcuk pirosra marva a hideg széltől és az izgalom lázától, karakterisztikus mezükben, boldogan mosolyogva és fogadva az üdvözleteket.

Raft kapitány volt szíves a Délmagyarország számára útjáról a következőiket elmondani:

Amilyen szivélyesek voltak azok a szavak, amelyekkel Budapestről utrabocsátottak bennünket, olyannyira kedvezőtlenül alakúlt a szeles, esős időjárás. Igy kénytelenek voltunk a kitűzött útiránytól, az egyenes légvonaltól kissé eitérni és ez okozta a pár percnyi késedelmet. A Bécs-Budapest közti minapi probarepülésemen, - melyet ugyanezen a gépen végeztem, egy óra 15 percre volt szükségem az ut megtételéhez. Az utat viszsza Pestre Varga főhadnagy ur teszi meg, mint pilóta.
Kedvesek és egyszerűek ezek a repülőtisztek, szerényen fogadják a tényt, hogy ők a nap hősei. Mellükön ott ragyog majdnem valamennyi kitüntetés, ami csak érhette, de most az aktualitás is kegyébe vette őket.

A pénteken neggel Bécsből Budapestnek, Kievnek utrakelő repülőgéppel a légjáratok rendszeressé váltak.

A Délmagylarország bécsi- tuidósitójának alkalma volt a helyszínen egy magasabb rangu szakértővel, a légjáratok jövőjéről beszélgetni.

A beszélgetés lényege ez volt:
A monarchia a postai légijáratok behozatalában megelőzte az egész világot. Annyi bizonyos, hogy a példát követni fogják a külföld, többi államai is. A légiforgalom jövője a biztató ígéretek közé tartozik és talán nincs messze az az időpont, amikor a levelek helyére emberek kerülnek és így a repülőgép, miként a léghajó, rendes és köznapi közlekedési eszközzé fejlődik ki. Technikailag ennek a tervnek semmi sem állt útjában, jelentőségét pedig, főleg időmegtakarításban, gyorsaság tekintetében, fölösleges hangsulyózni. Hiszen ma már 200 kilogramot is meghaladó teherrel is közlekedhetnek bizonyos tipusu nagy repülőgépek és sebesség tekintetében nem kell majd több -idő egy óránál például Bécs és Budapest között. Ha ezek a személyszállító légijárátok a béke eljövetelével létrejönnek, úgy kétségtelen az is, hogy magánvállalatok veszik kezükbe az ügyet és fektetik be millióikat a levegőbe.

Tudvalevőleg a légi posta járatok körzetébe, mint transit-állomások, egész sor magyar vidéki város is beleesik és illetékes helyen: foglalkoznak azzal a tervvel, hogy ezeket a légi járatokat az egész országra kiterjesszék.

Egyelőre örömmel tölthet el minden szivet, hogy messzi vidékekről légi üzenet száll a magvar vidékek nagyabb városaiba, ezzel is szorosabban belekapcsolván őket a nagyvilág óriási szervébe. A hatás csak jó és előnyös lehet.

A Délmagyarország olvasói, légi postával kapják ezeket a sorokat, a nagy idők nem utolsó dokumentumaként.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1917   <<   1918   >>   1919
Home
Delizsánsz.