A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1940_01_04_11p.txt

Kinevezések a postánál

Budapest, január 3.

A kormányzó a kereskedelmi és Közlekedésügyi miniszter előterjesztésére György Endre dr. postatitkárnak postatanácsosi cimet és jellegét, Gaál Sándor postafőmérnöknek a postaműszaki tanácsosi cimet és jelleget adományozta. Az iparügyi miniszter kinevezte Csomor Dezsőt a VII. fizetési osztályba postafelügyelővé, Zöldy Pált a VIII. fizetési osztályba postafőfelügyelővé, Breikó József postaellenőrt postafőellenőrré, Berényi László és Ungvári Jenő II. o. postatiszteket I. o. postatisztekké a X. fizetési osztályba.

Vitéz Dicsővári István postasegédellenőrt postaellenőrré a IX. fizetési osztályba, Kolumbán Sámuel II. o. postagépkezelőt postaműszaki segédtisztté a XI. fizetési osztályba nevezte ki.

Baracsi Gyula napidíjas postamüszerészt postaműszaki üzemi gyakornokká, Dózsa Sándorné, Perczel Erzsébet, Sliebel Józsefné és Újvári Sándorné óradíjas gépirónőket postakezelőnőkké léptette elő.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1939   <<   1940   >>   1941