A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1940_01_12_15p.txt

Tőbb halasi puszta telefont kap

A postavezérigazgatóság köriratban közölte, hogy a kereskedelmi miniszter olcsó távbeszélővel kívánja ellátni a tanyaközpontokat.

Azokon a helyeken, ahol a berendezés összköltsége a 2000 pengőt nem haladja meg, az állomásokat a posta saját költségére nyilvános távbeszélő állomásként rendezi be. Az ilyen állomások után havi használati dijat fizetni nem kell, csak az egyes beszélgetéseket kell megfizetni.

Az érdekeltségnek továbbá három éven át havi 20 pengő biztosítását kell vállalnia, vagyis ha a bevétel egy éven át a 240 pengőt nem érné el, úgy az érdekeltség az egyes beszélgetésekből befolyt dijat erre az összegre tartoznék kiegészíteni.

Azokon a helyeken, ahol az állomások berendezési költsége a 2000 pengőt meghaladná, a posta a berendezést csak az esetben vállalná, ha az érdekeltség a költségekhez a 2000 pengőn felüli összeggel hozzájárul.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1939   <<   1940   >>   1941
Delizsánsz.