A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1940_07_27_2p.txt

Kijelölték a külterületi nyilvános telefonállomások helyét

Hozzákezdenek a vonalak építéséhez

( A Délmagyarország munkatársától.)
Jelentette a Délmagyarország, hogy a postaigazgatóság a város anyagi hozzájárulásával telefonállomásokat szereltet föl Szeged tanyavilágában. Egyelőre 11 külterületi telefonállomást állítanak föl, később szaporítják az állomások számát. A most fölállítandó 11 tanyai -telefonállomás közigazgatási bejárását a napokban tartották meg az érdekelt hatóságok közbenjöttével. A postaigazgatóság részéről Kisfalvy Alajos műszaki főtanácsos vezette az eljárást, a szentesi államépítészeti hivatalt Soós János mérnök, Szeged városát Breinovics Vilmos műszaki főtanácsos, a Szegedi Gazdasági Vasutat Főző Márton igazgató, a tanfelügyelöséget Judik Ferenc dr. képviselte. A bizottság tagjai az eljárás alkalmával megállapították a távbeszélő vezeték oszlopainak irányvonalát és kijelölték azokat az épületeket, ahol a nyilvános telefonállomásokat elhelyezik. Az elsőszámú állomást az alsócsengelei utászháznál, a másodikat a külső öszeszéki iskolánál, a harmadikat a vilmaszállási iskolánál helyezik el. A többi állomások a baktói, a Gróf Klebelsberg- a Szent Imre-, a zákányi, a Pálfy-iskolánál, a kissori vasútállomáson, majd a Kiss Ferenc-iskolánál és a Petróczy iskolánál szerelik föl. Az egyes állomások ahhoz a központhoz kapcsolódnak, amelyhez legközelebb esnek. Igy például az alsócsengelei és a külső-őszeszéki telefon a felsőtanyai távbeszélőközponthoz tartozik, a vilmaszállási a szatymazi főállomáshoz, a baktói a szegedi automata központhoz, a Gróf Klebelsberg és a Szent Imre-iskolai készülék az alsótanyai, a zákányi a lengyelkápolnaihoz, a Pálfy-iskolai a Csorvai, a kissori, a Kiss Ferenci- és a Petróczy-iskolai telefonok a királyhalmi központba kapcsolódnak.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1939   <<   1940   >>   1941
Home
Delizsánsz.