A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1940_05_01_3p.txt

Élénk vita a tanyai nyilvános telefonállomások és a vállalatbaadási ügyek körül a kisgyűlésen

Állítsák föl a tanyai távbeszélöállomásokat de ne a közigazgatási reform végrehajtására szánt 10.000 pengőből

(A Délmagyarország munkatársától.)
Az áprilisi kisgyűlés kedden délután pergett le vitéz Szabó Géza dr. tanácsnok elnöklete mellett.

(Részlet a cikkből...)

Rőth Dezső dr. gazdasági tanácsnok a 11 tanyai telefonállomás létesítésének kérdését is évi támogatás megszavazását kérte. Fedezetül a tanyai központok létesítésére fölvett 10.000 pengőt jelölt meg.

Shvoy Kálmán dr. fölvetette a kérdést: nem lehet-e másutt födözetet találni. Ha így bánunk a 10.000 pengővel, az íden nem lesz Csengelén központ.

Dettre: A kisgyülésnek nines joga a 10.000 pengőt elvonni a tanyai központ létesítésétől. Közgyűlési határozatot kisgyűlés nem stornírozhat. Vegyék le a napirendről.

Dékány Sándor számvevőségi főtanácsos szerint csak augusztus körül tudhatna más fedezetet kijelölni. A közgyűlésnek van joga határozni.

Rőth Dezső dr: Ha nem szavazzuk meg, a posta másfelé használja föl a szegedi tanyák távbeszélőire szánt pénzt. 

Pap Róbert dr: Nem kell fizetni azonnal.

Vitéz Szabó Géza enunciálta ezután a kisgyűlés állásfoglalását. Elvben elfogadják a bizottsági tagok a tanyai telefonok fölszerelését, de a fedezetről a május elején összeülő közgyűlés határoz.

A névszerinti szavazásnál, a kisgyűlés szótöbbséggel a polgármesteri javaslatot fogadta el.

.........

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1939   <<   1940   >>   1941
Home
Delizsánsz.