A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1940_01_14_82p.txt

Vihar egy telefonszerelés körül

A hivatalos hatalommal való visszaéléssel vádolt rendörfőtörzsőrmester
ügyében a törvénykezés egyszerűsítése alapján megszüntették az eljárást

(A Délmagyarország munkatársától.)
Szokatlan és viharos jelenetek játszódtak le egy évvel ezelőtt egy sürgős telefonszerelés körül. Az ügyből kifolyóan hivatalos hatalommal való visszaélés miatt eljárás indult egy rendőrfőtörzsőrmester ellen. Az ügyet szombaton tárgyalta a szegedi törvényszék Sáray-tanácsa.

Egy évvel ezelőtt, február 1-én Csúri János posta műszaki altiszt megjelent a Rudolf-tér 14. számú házban azzal a küldetéssel, hogy telefont szereljen föl Deák Ferenc dr. ny. rendőrfogalmazó lakásán, aki akkor kapott megbízást az Imrédy Béla által létrehozott MÉM-szervezet szegedi kiépítésére. Deák dr-nak sürgős szüksége volt a telefonra és a posta azonnal utasítást is adott a szerelési munkák elvégzésére. Csúri reggel megjelent Deák dr. lakásán, majd helyszini szemlét tartott a házban és megállapította, hogy a tetőre a szigorú téli időben legjobban Láng Ádám törvényszéki bíró lakásához tartozó padláson, keresztül lehetne följutni. Becsöngetett Láng bíró lakására és elkérte a padlás kulcsát, hogy hozzáláthasson a munkához. Láng Ádám dr anyósa azt a választ adta a szerelőnek, bogy nem adhatja ki a kulcsot, nem azért, mintha bizalmatlan volna, de a padláson ruha szárad és a munka közben bepiszkolhatják a frissen mosott ruhát. Csúri az eredménytelen kísérlet után jelentette a dolgot Deák dr-nak, aki kijelentette, hogy őt semmiképpen sem érinti az ügy, a kérdésbe nem avatkozik bele, a fő az, hogy szabályszerűen szereljék föl a telefont.

A telefonszerelő egy ideig tanácstalanul nézett szét, amikor véletlenül a házba érkezett Süveg Antal rendörfőtörzsőrmester, aki meghallva a történteket, becsöngetett Láng bíró lakásába és az ügyészség vádirata szerint ilyen kijelentést tett:

- Tessék ideadni a kulcsot, majd megmutatom én, rendőrnek át kell adni a padláskulcsot!

Az idős úriasszony a jelenet után idegrohamot kapott, végül is a rendőr elment a házból. Amikor azután Láng bíró délben hazaérkezett, megdöbbenve hallotta a történteket és azonnal jelentést tett. Megindult az eljárás, a főtörzsőrmester ellen hivatalos hatalommal való viszszaélés miatt, adtak ki vádiratot.

A szombati főtárgyaláson Süveg Antal tagadta bűnösségét. Kihallgatták a telefonszerelőt, majd Deák Ferenc dr ny. rendőrfogalmazót, aki kijelentette, hogy nem adott utasítást a rendőrnek semmiféle eljárásra, az saját szakállára lépett föl.

A törvényszék végül is úgy határozott a törvénykezés egyszerüsítése alapján, bogy Süveg Antal ellen megszünteti az eljárást, mert cselekményének sulya olyan kicsi, valamnt a jogrend védelme sem követeli a vádlott megbüntetését.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1939   <<   1940   >>   1941