A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1951_02_25_144p.txt

Felhívás olvasóinkhoz!

Kedves előfizetőink és olvasóink!

A Délmagyarország, a Magyar Dolgosok Pártja, csongrádmegyei és szegedi napilapjának terjesztési, fejlődésének új szakaszához érkezett. Dolgozó népünk politikai és anyagi felemelkedése tette lehetővé, hogy a lapterjesztésben is Szocialista módszereket alkalmazzunk. A Szovjetunióban és a népi demokráciákban már hosszabb idő óta a lapterjesztés munkáját a posta végzi.

Folyó évi március 1-től a Délmagyarországot is a posta terjeszti. Az előfizetési dijak beszedése, a lap kézbesítése és az árusítás a posta feladata.

Éppen ezért kérünk minden előfizetőt, hogy március 1-től esedékes előfizetési dijat a posta által kiküldött nyugta ellenében, a posta alkalmazottjának (postai hirlapkézbesitőnek) adja át. A régi hírlapterjesztők nagy része beállt a posta hírlap-szolgálatába és mint a posta alkalmazottjai, megbízottai viszik lapjainkat.

Minden, a lap kézbesítésével és az elöfizetési dijak beszedésével kapcsolatos ügyben felvilágosítást a helyi kézbesítő postahivatal ad. A jövőben tehát a lappal kapcsolatos minden ügyet a helyi postahivatal postaügynökség intéz. (A dijak beszedésére tehát a posta, illetőleg a megbízottja jogosult.)

A postai lapterjesztéssel kapcsolatos olyan panaszaival, amelyet a helyi postahivatal nem orvosolhat, forduljon a Szegeden működő és a megye területére illetékes Megyei Hirlap Hivatalhoz, Szeged, Kiss Ernő utca 3 szám, vagy esetleg közvetlenül kiadóhivatalunkhoz, Szeged, Lenin-utca 6. szám alá. Közöljük előfizetőinkkel hogy a posta vasárnap is kézbesiti a Délmagyarországot, ott ahol eddig is volt vasárnapi lapkézbesités.

Közöljük azt is, hogy a kézbesítés időpontjában lényeges változás nem történik, tehát minden előfizető a szokott időben kapja meg a Délmagyarországot.

A laplerjesztés uj formájával a Délmagyarország az eddiginél is gyorsabban és pontosabban jut előfizetőinkhez és olvasóinkhoz.

Elvtársi üdvözlettel: Délmagyarország kiadóhivatala.A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1950   <<   1951   >>   1952