A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1951_05_20_71p.txt

Június elsejétől Szegeden is bekapcsolják a vezetékes rádiót

A szegedi dolgozók olcsó áron hallgathatják a Kossuth és Petőfi adók műsorát

Magyarországon a rádióelőfizetők száma nem áll arányban az ország ipari fejlettségével. Népünk vezetői ezért az előttünk járó szovjet és lengyel tapasztalatok alapján nálunk is megvalósítják a vezelékes rádiózást. Ezt mondta ki az ötéves tervtörvény is, amely elrendeli, hogy "A dolgozó nép anyagi és kulturális életszínvonalának emelése érdekében a tervidőszak alatt tovább kell fejleszteni az ország rádiósítását ..."

Az elmúlt hetekben Szegeden is megkezdték a vezetékes rádió szerelésének szervezését. Elsősorban a legszükségesebb területen, igy a Kossuth Lajos-sugárút, Párizsi, körút páratlan oldala és a Damjanich utca - egész a rókusi temetőig határolt részén - kezdik meg a hálózat kiépítését. A rádió, leadó központ a Párizsi-körút és a Hétvezér-utca sarkán lesz. Innen továbbítják a műsort a dolgozók lakására. Felkérjük az ezen területen lakókat, hogy az előnyök figyelembevételével május 25-ig jelentkezzenek Szeged 1. postahivatal, Széchenyi-tér 1. rádióoszlály. I. emelet 15. alatt a hangszórók felszerelése végett. A vezetékes rádió működése június 1-én kezdődik. A vezetékes rádiózás nagy előnyöket biztosít a dolgozók számára.

A dolgozóknak nem kell vevőkészüléket vásárolniok. A család megtakarítja azt a jelentős összeget, amelyet a készülékért kellene fizetnie. A vezetékes rádió központi berendezéseit, hangszóróit a vállalat, illetőleg a posta szerzi be.

A vezetékes rádiót központilag tartják karban, ezért külön díjat nem kell fizetni. A rendes rádiónál mind a javítás költsége, mind az állandó csővásárlás költsége az előfizetőket terheli. Elmarad az antennaépítés költsége is. Azon a rádióállomáson, amely levegőn át kapja a hullámokat, jó vétel megfelelő külső antenna nélkül el sem képzelhető. A vezetékes rádiónál a hangenergia a gócból jön. A dolgozó villanyszámláját a rádiózás nem növeli. Ez évente és családonként kb. 100 forint megtakarítást jelent a vezetéskes rádióelőfizetőnél. A felsorolt megtakarítás 1000 előfizetőből álló vezetékes rádiótelepülésnél kb. félmillió forintot tesz ki. A vezetékes rádió előfizetési díja havi 6 forint. Ez a napi 20 filléres előfizetési díj olyan kicsi, hogy a családoknak különösebb anyagi megterhelést nem jelent. Mint már mondottuk, a szóbanforgó havi 6 forintos kiadáson kivül az előfizetőket semmi más kiadás nem terheli. A vezetékes rádió az elmondottak szerint kimondottan kedvezményes rádiózást biztosít a dolgozóknak, ezt a kedvezményt a Párt és a kormányzat nyújtja.

A békéért folytatott harcot annál rövidebb idő alatt, annál sikeresebben vívhatjuk meg, minél öntudatosabbak, minél felvilágosultabbak és minél műveltebbek vagyunk. Pártunk és kormányzatunk azt akarja, hogy nagyobb tudású, tehát értékesebb emeberek legyünk. A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1950   <<   1951   >>   1952