A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1951_09_12_46p.txt

A posta is megkezdte a kisorsolt Tervkölcsönkötvények kifizetését

Több mini 2000 nyereményt fizetett ki eddig az Országos Takarékpénztár szegedi fiókja - 1954-ig az összes Tervkölcsönkötvényeket kisorsolják.

         

Kedden reggel a posta is megkezdte a kisorsolt Tervkölcsönkötvények nyereményeinek kifizetését, hogy a nyertesek minél előbb hozzájuthassanak a nyereményekhez.

A megosztott kifizetési helyeken tegnap már percek alatt intézték el a kiutalásokat. Megnövekedett azonban azoknak a száma, akik különféle felvilágosításokért keresik fel a Takarékpénztár és a posta dolgozóit.

Különösen sokan vannak, akik nincsenek tisztában a nyeremény és a kamatozó kötvények kisorsolásának lényegével. De bőven akadnak olyanok is - különösen egyénileg gazdálkodó kisparasztok, akik az előző sorsolás listája iránt érdeklődnek.

Ezek az elmult húzás alkalmával meg sem nézték a listát. - Ugy tekintettük a dolgot - mondják egyöntetűen -, hogy jegyezni jegyzünk, de nyomba keresztet is vetünk a pénzre. Azt hittük, hogy most is úgy járunk, mint a felszabadulás elött, amikor sem a pénzünket, sem valamilyen hasznos beruházást nem látott senki. Odaadtuk a pénzünket Hadikölcsönbe, Erdétyikölcsönbe, búzaértékre megállapított Államkölcsönbe, hogy minél több fegyvert gyárthasson az állam az értelmetlen, ostoba háborúhoz. És mit kaptunk érte? Egy darab papírost és egy egész sor be nem váltott ígéretet. Úgy voltunk most is eleinte, de azóta már meggyőződtünk róla, hogy a nép állama nemcsak új országot épít a kölcsönből, hanem valóban vissza is fizet minden fillért.

Komoly dolog ez kérem, azért akarjuk látni az elöző húzós jegyzékét. Megnyugodva távoznak, amikor megtudják, hogy ennek sincs semmi akadálya, mert a Takarékpénztárnál, a mostani kifizetések után mindenki meggyőződhet róla, vajon kihúzták-e tavaly a kötvényét. A kamatozó kötvények egy részét a mostani húzáson már szintén kisorsolták és így ezek a kötvénykötcsönök jelentős részben kifizetésre kerültek. Az így kisorsolt kötvények értékét és a kamatokat minden levonás nélkül fizetik ki.

Ugyanis a Tervkölcsönnek minden kötvényét - a kölcsön kibocsájtása alkalmával megállapított mennyiségben, de legkésőbb 1954-ig kisorsolják. A kölcsönök kisorsolása ilyen formán nem tekinthető véletlennek, mert minden kötvény kihúzására feltétlenül sor kerül. A két - annak idején tetszés szerint, szabadon választott - kötvény között csak az a különbség, hogy a nyereménykötvények nagyobb nyereményekre is jogosítanak, míg a kamatozókötvények mindaddig kamatoznak, amíg ki nem sorsolták őket. Ennek pedig végső határideje az 1954 évben megtartandó utolsó  sorsolás napja.

Tervkölcsönkötvények most megtörtént újabb és a néhány nap mulva megtartandó Békekölcsönkötvények 38 milliós értékű kisorsolása kemény csapás a suttogó reakció felé, amely igyekezett hitelét rontani úgy a
Terv-, mint a Békekölcsönnek. Az alig egy hónapja kifizetett Békekölcsön ilyen nagy arányban való visszafizetése végleg elnémította az ellenséges hangokat és határtalanul megszilárdította a széles tömegek bizalmát a népi demokráciával szemben.

Hogy a jegyzésnél milyen mértékben igyekezett ártani a reakció, főleg a falun, arra legjobb bizonyítékok azok a minduntalan elhangzó megjegyzések, amikor a nyertesek azt mondják egymásnak: - No látod, milyen rossz jövendőmondók voltak, akik arról beszéltek annak idején, hogy sohasem látjuk vissza a pénzünket. A tömegnek most már megvan a maga kialakult véleménye, tudja mit jetent a demokratikus országban kölcsönt jegyezni, hiszen alig akad olyan nyertes, aki ne hangsúlyozná, milyen nagy mértékben fejlődött az ország a felszabadulás óta, anélkül, hogy el kellett volna adni hitvány külföldi kölcsönökért a nemzet függetlenségét, mint azok, akik egész önállóságukat vesztették el, amikor elfogadták Amerikától a Marshall "segélyt".


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1950   <<   1951   >>   1952