A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_05_05_220p.txt

A földmivelés, ipar és keresk, miniszter
 
   május 1-én terjedelmes köriratot intézett a postai és távirdai hivatalokhoz, melyben a posta és távirda átvételét tudatván, buzgalomra és rendre hivja fel az illető közegeket. Egyszersmind tudatja, hogy az eddigi levél és hirlapbélyegek helyébe jún. 1. után lépnek uj, magyar jegyek életbe.


-----------------------------------------------------------


A postakocsik

   ezután zöld szinre, pirosfehér szegélylyel, fognak befestetni; a levélszekrények zöld szinre, magyar czimerrel és fölirattal elláttatni, a levélhordók számára piros-fehér zsinóros zöld atilla lett megrendelve.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868