A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_09_22_472p.txt

Futárokul a pesti távirdai hivatalnál

   gyermekeket szándékozik a ker. minisztérium alkalmazni. A szülők kezeskednek a sürgöny pontos átszolgáltatásáért s a fiuk öltöztetéseért. Naponként 30-50 kr. bért kapnak, s az öltözethez egy sipkát meg karszalagot. A kik e szolgálatba állani akarnak, a távirdai hivatalnál jelenkezzenek.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868