A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_11_03_544p.txt

A magyar kir. kereskedelmi minisztérium

   megengedte, hogy a hirlapokra minden postahivatal fogadhasson el előfizetést, egyenkint 10 krajczárnyi díjért, mi által fölöslegessé lesz az előfizetések külön beküldése, s azonkívül 11 krral olcsóbb is az eljárás. Ugyancsak a keresk. minisztérium abban is megegyezett a bécsivel, hogy pénzküldemények távirati utón is történhessenek, természetesen oly állomások közt, hol fiókpénztárak vannak. Bécs és Pest közt a táviratilag küldhető legnagyobb összeg 5000, a többi állomáson 1000, a legkisebb összeg pedig 50 ftban van megállapítva.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868