A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_10_27_532p.txt

A kereskedelemügyi minisztérium

   három fő- és ez ismét több alosztályból és egy elnöki irodából áll, mint következik: I. főosztály a földmivelés; a) alosztály a mezőgazdaság, b) alosztály az állattenyésztés; II. főosztály az ipar; a) alosztály a kéz- és műipar, b) alosztály a bányaipar; III. főosztály a kereskedelem; a) alosztály a vámügy, b) alosztály a postaügy, c) alosztály a távirdaügy, d) alosztály a kereskedelemügy (hitel- és biztosító-intézetek, egyedáruságok), e) alosztály a statisztika.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868