A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_05_26_262p.txt

A föld. ipar- és ker. miniszter

   Szalay Ignáczot a távirdai osztályba fogalmazóvá, Sztankovics Károlyt pedig távirászszá nevezte ki.


-----------------------------------------------------------


A földm. ip. és ker. miniszter

   távirati tanfolyamot nyit meg, melybe jun. 25-ig fogadtatnak el jelentkezők. Megkivántatik, hogy folyamodók a magyar és német nyelvet tökéletesen bírják, a franczia és olasz nyelvben pedig legalább annyi előismereteket szereztek légyen, hogy a két nyelvben szerkesztett irományokat olvashassák és lefordíthassák.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868