A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_10_06_497p.txt

Csalás.

   A pesti lipótvárosi fiók-postahivatalnál következő cselfogás adta elő magát: ugyanis egy egyén várakozott a hivatalban egy 1000 forintos levél feladására, eközben egy másik egyén közeledett hozzá s elkérte tőle a levelet a bankjegyek felolvasása végett, és bement az elzárt hivatali helyiségbe. A fél, midőn egy ideig várt a vevényre s nem kapta azt, a hivatalhelyiségbe ment azt sürgetni; de mekkora lett csodálkozása, midőn a hivatalnokok közt az illetőt nem találta! sem tőle a hivatalnokok közül a levelet senki át nem vette. A vizsgálat és nyomozás a tettes nyomát még nem födözé fel. A csaló, ki a rászedett előtt postahivatalnoknak adta ki magát, a hivatalhelyiségen át az udvarra nyiló ajtón kiment és ellábolt. Ilyféle esetek meggátlásában a Bach-rendszernek volt némi előnye, amennyiben t.i. a hivatalnokok egyenruhában működtek, s igy nem voltak összetéveszthetők.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868