A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1867_05_12_232p.txt

Császárné Ő Felsége

   a császári gyermekekkel a budai kir. palotából a zugligetbe egy nyári villába fog költözni s ott fog időzni, mig a gödöllői kastély egészen megújítva lesz. A megujittatáson most néhány ezer munkás dolgozik, s a munkálatok befejezésére máj. 28-ka van kitűzve határidőül. Buda s Gödöllő között az udvar használatára távirda vonal állittatik fel.


-----------------------------------------------------------


Kinevezések.

A földmiv., ipar- és keresk. minisztériumnál Hideghéthy Antal min. tanácsossá, Gervay Mihály n.-váradi postaigazgató "Orsz. főpostaigazgató" czimmel oszt.-tanácsossá, Ary Ödön, Németh Imre és Novelly Antal titkárokká neveztettek ki.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1866   <<   1867   >>   1868