A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Bajai hiradó - baja_1887_01_30_6p.txt

A posta és távirda intézetek egyesítése.

A földmivelés, ipar és kereskedelmi minisztériumban a posta és távirda hivatalok egyesítése és ebhez képest a távirda hivataloknak a posta hivatalok által leendő átvétele elhatároztatván, a temesvári kir. postaigazgatóság kiküldötte, a múlt héten a városunkban lévő két intézet egyesítésére szükséges előintézkedéseket megtette (Rendjén is van ez igy: mert a távirda hivatalok még oly állomásokon is mint a bajai valóságos sinecurák; mert egy hivatalnok a postánál könnyen el fogja láthatni azt a csekély munkát a mihez most drága béren tartott külön helyiségekben egy roppant hivatali apparátus van alkalmazva; mert ekként a status legalább egy fél millió megtakarítást teend, a mit pedig a mi deficites államkasszánk ugyancsak megérez. Szerk.)


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888