A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1887_05_15_336p.txt

A villamos távírás kézikönyve,

   Koller Lajos miniszteri tanácsos megbízásából irta Kiss József távirdai főtiszt. 182 fametszetű és szöveg közé nyomott ábrával. Második bővített és javított kiadás, mely Hornyánszky Viktor akadémiai könyvárusnál jelent meg. Elméleti és gyakorlati részre oszlik, s tankönyvül szolgálhat azoknak, kik távirótiszti vizsgára készülnek és hasznát vehetik a táviró és postahivatalnokok.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888