A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1887_02_06_106p.txt

Telefon Paris és Brüsszel közt.

A párisi és brüsszeli börzék termében telefon-összeköttetést rendeztek be a két város közt, melyet január utolsó napján adtak át közhasználatra. Az összeköttetésre bronz-sodronyt használtak, mely a hangot sokkal tisztábban vezeti, mint a távíróknál használt sodrónyok. A két börzén fölállított telefon összeköttetésben van a magán telefon-hálózattal is. Ugy hogy a párisi, kinek otthon telefonja van, a jeladásra azonnal összeköttetésbe jöhet brüsszeli barátjával, vagy viszont a brüsszelinek sem kell a börze-épületbe fáradni, ha Parisba akar beszélni. Öt percznyi beszélgetés csak 3 frankba kerül. Mindenki, a ki igénybe akarja venni a brüsszeli vonalat, a hó elején lefizet a telefon-igazgatóságnál bizonyos összeget, melyet azután a hó végén kiegyenlítenek. A párisi lapok egyhangúlag konstatálják, hogy a Belgiumból érkező hang olyan tisztán hallható, mintha a szólók egymás mellett állanának. Pedig a vonal hosszúsága 320 kilométer - olyan távolság, a melyet gyorsvonaton is csak hét óra alatt lehet beutazni. A közönség csak február 10 ikétől használhatja az uj telefont. Pár nappal később megnyílik a reimsi és lille-i, néhány hónap múlva pedig a roueni és havrei vonal is.

A telefonon e hó 2-ikán Lipót belga király s Grévy I köztársasági elnök hosszasabb beszélgetést folytattak. Ez alkalommal a brüsszeli királyi palota és a párisi Elisée-palota közvetlen összeköttetésbe hozatott. - A Szent-Bernát-hegyen is van már telefon. Saint-Pierre és Saint-Chemy városkákkal áll összeköttetésben a his kolostor. A telefon fölállítása sok nehézséggel járt az örök hóval borított hegytotőn. Végre is sikerült minden nehézséget legyőzni. A munkálatokat múlt évi decz. 31-én fejezték be.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888