A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1887_03_27_219p.txt

Távirási kalauz,

   állami kezelők, szerződött magánvállalkozók, postamesterek, postakiadók és postatisztek kiképzésére ; nemkülönben a távirdával, annak kezelésével és szolgálatával megismerkedni kívánók részére irta Schmid Mihály, távíró-tiszt Kassán. A 382 oldalt tevő könyv a távirást elméleti és gyakorlati szempontból ismerteti és kézikönyvül van szánva. Az egész kérdésekre és feleletekre osztva, tájékozást ád a delejességről, villamosságról, géptanról, kapcsolástanról, a távíró gépekről, azok kezeléséről, stb. Az 52 ábrával és 47 mintával is ellátott könyv a szerzőnél Kassán rendelhető meg 1 forint 70 krért.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888