A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1887_09_18_628p.txt

A szárazföldi távíró

   - huzalok hoszsza most, feltalálásuk 50-ik évfordulóján, 900,000 kilométer s a sodronyoké 1.540,000. Ez utóbbi hosszaság oly nagy, hogy vele harmincznyolezszor körül lehetne keríteni a földet s elegendő volna, hogy belőle két teljes távíróvonalat készítsenek, mely a földet a holddal összekösse. A jelenleg létező táviró-oszlopok száma meghaladja már a 14 milliót.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888