A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1887_07_10_474p.txt

Postagalambok versenye.

A budapesti galambkedvelők  "Columbia" köre jul. 3-ikán versenyt tartott postagalambjaival. Az egylet egy, a közös hadügyminisztérium három, Gasparetz Géza pedig egy dijat tűzött ki. A galambok begyakorlását e versenyre már május elsején megkezdték, mindig távolabb helyekről való próba-röptiléssel. A verseny irányát a hadügyminisztérium tűzte ki. Hat tenyésztő 71 galambot nevezett, de a versenyben csak 18 vett részt. A galambokat a kassai gazdasági tanintézet igazgatója, dr. Roditzky Jenő bocsátá ki reggeli 7 óra előtt. Elsőnek érkezett Budapestre dr. Dirner Lajos két galambja, mely a 222 kilométernyi utat 4,1/2 óra alatt tette meg. Gasparetz Géza két galambja volt a második, az állatkert három galambja a harmadik. Az utolsó galambok 5 óra 5 perez alatt érkeztek meg. A jury, dr. Grubiczv Géza elnöklete alatt, kiosztá az 50, 30 frankból, 10 és 6 ezüst forintból álló dijakat; Gasparetz Géza ezüst érmét a jövő évben Przemyslben rendezendő versenyre tartották fenn. A hadászatilag fontos posta-galamb-közlekedés érdekében a hadügyminisztérium négy állomást rendszeresített Komáromban, Folában, Krakóban és Przemyslben.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1886   <<   1887   >>   1888