A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1898_02_13_30p.txt

Hírek

A vármegye telefonhálózata

   a legutóbb felállított bronzvezeték létesítésével jelentékenyen megjavult, különösen észrevehető ez Békésen, a mely község most közvetlenül (Mezőberény elkerülésével) jutott Csabával és Gyulával összeköttetésbe. A hálózat tökéletesítése iránt a vármegye alispánja szakemberekkel tárgyalást folytatott, melynek eredménye az lesz, bogy a távol fekvő Szarvast Endrődön keresztül is összekötik a székhelylyel, a mi az oda való beszélgetést teljesen meg fogja könynyiteni, valamint hogy Csaba és Gyula között, a mely vonal az egész vármegyéből összefutó vezetékeket egyesítve csatolja a székhelylyel, egy uj vezetéket állítanak fel, mi által a telefonon való érintkezés az egész vármegyében akadály nélkül lehetővé válik.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1897   <<   1898   >>   1899
Home
Delizsánsz.