A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1898_07_24_152p.txt

A vámegye rendkívüli közgyűlése.
- Julius 19-én -

(Részlet a cikkből...)

A vármegyei távbeszélő hálózat kibővítésének ügyét Berthóty aljegyző ismertette, részletesen előadván azon tervezett építkezéseket, a melyekkel a telefon hiányai pótoltatni fognak. Az állandó választmány javaslatát a közgyűlés vita nélkül elfogadta. Kimondván, hogy a kereskedelemügyi minisztertől Gyula és Csaba, valamint Mező-Berény és Szarvas között egy uj bronzáramkör kifeszitését és Békésnek Gyulával való közvetlen összekapcsolását maga részéről is kérelmezi és hogy az ezen kibővítéshez szükséges hozzájárulás fejében 1671 forint készpénzt és 400 darab távirdaoszlopot összesen 2500 forintig rugó költséget a közúti pénztár rendkivüli kiadásai terhére megszavaz.

......

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1897   <<   1898   >>   1899
Home
Delizsánsz.