A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1898_03_27_217p.txt

A Telefon Hírmondó a vidéken.

Rohamos léptekkel közeledik a megvalósulás felé az a valóban nagyszabású terv, a melynek czélja a beszélő újság hálózatát országossá tenni s a nagyobb vidéki városokban is berendezni a Telefon Hírmondót. Az első állomásai ennek az országos hálózatnak, már meg is vannak. A főváros környékén Újpesten, Erzsébetfalván és Kispesten hónapok óta funkczionálnak a beszélő újság készülékei s hogy milyen jól, azt mutatja az e helyeken jelentkezett előfizetők nagy száma. Ezeknek az első állomásoknak a sikere egyúttal bizonyíték arra is, hogy a hálózat tovább való kiterjesztése elé akadályok nem gördülnek. De erre nézve még több bizonyíték is áll rendelkezésre. A Hírmondó igazgatósága ugyanis a közel múlt hetekben három hangversenyt rendezett, a melyek közül egyet-egyet Kecskemét, Szeged, és Szabadka publikuma hallgathatott végig. A konczerteket a beszélő újság kerepesi-úti központjában tartották meg s a fővárosban és környékén is minden készüléken lehetett hallani őket. A vidék számára az állami telefon vonal segélyével közvetítették s a siker frappáns voltát tanúsítják az illető helyi lapok dicsérő hangú czikkei s a tömegesen érkező előfizetések.

A publikumot mind a három városban valósággal elnájolták ezek a fővárosból hallott gyönyörű konczertek, a melyeket pl: Szegeden éppen olyan zavartalanul lehetett élvezni, mint itt Budapesten, esetleg a központ szomszédságában.

A vállalat most már bizonyos hogy az első, kecskémét-szeged-szabadkaidkai,vonal kiépítését mihamarább megkezdheti. A vidéki városok lakói is sürgetöleg követelik ezt, mert tudataban vannak annak, hogy a Hirmondó sordonyai ujabb erös kapocscsal fogják az ő városaikat az 0rszág szivéhez kötni. Belátják azt hogy milyen óriási előny lesz az, ha ők a fővárossal egyidőben érteülhetnek minden politikai és egyéb eseményről a fontos tőzsdei árfolyamokról s az anyagi haszon mellett még szellemi élvezetben részesülnek, midőn érdekes felolvasásokat és hangversenyeket hallhatnak a Hirmondó kagylóin a csekély előfozetési ár fejében. S ha uj hálózat készen lesz, ez a magyar elektrotechnikának, a magyar haladásnak is olyan diadala lesz, a mire a külföld előtt is igazán büszkék lehetünk.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1897   <<   1898   >>   1899