A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1898_06_03_472p.txt

A magyar posta német vendégei.

A német birodalomból több előkelő tisztviselő érkezett Budapestre, hogy a magyar posta berendezésével közelebbről megismerkedjenek. Podbielsky államtitkár vezetése alatt jöttek, s a legszívesebb fogadtatásra találtak. Június 28-ikán báró Dániel Ernő kereskedelmi miniszter a német birodalmi államtitkár és kísérete tiszteletére a park-klubban ebédet adott, a melyen résztvettek: Báró Bánffy Dezső miniszterelnök, Perczcl Dezső belügyminiszter Podbiehky német birodalmi államtitkár, Sydon a német birodalmi postahivatal igazgatója, Gieseke titkos posta-főtanácsos, báró Wedell, Vörös László államtitkár, Szalay Péter és Ludvigh Gyula miniszteri tanácsosok, elnökigazgatók, Follerl Károly és Demcrty Károly posta- és táviró-igazgatók továbbá Vértessy Kálmán miniszteri titkár és Dalia Pál, a budapesti telefon hálózat igazgatója. A német vendégek megtekintették a főpostahivatal és a távíró-főállomás, valamint a kézbesítő postahivatal berendezéseit. Az államtitkár meglátogatta a miniszterelnököt, báró Dániel kereskedelemügyi minisztert és Szalay Péter posta- és táviró-elnökigazgatót.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1897   <<   1898   >>   1899