A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1898_02_20_30p.txt

Hírek

- Megdöbbentő eset történt a héten városunkban.

- A helybeli postahivatal ugyanis egy miniszteri rendeletre hivatkozva, arra kérte, átiratilag a rendőrkapitányi hivatalt, hogy a város utczáinak és tereinek neveit vele hivatalosan közölje.

- A városházánál majd hanyatt estek erre a különös kívánságra, s a rendőrkapitány kénytelen volt azt válaszolni, hogy ezúttal még csak egy utczának van neve, s a többinek elkeresztelésére várjon még a posta, hisz minden tisztességes helyen csak egy évben egyszer lehet paszita. De már ilyen tömeges csőköt ne kívánjon.

- Egyúttal meg is vigasztalta a postát, hogy az utczák elnevezése folyamatban van.

- Hát ez igaz is.

- Úgy vagyunk értesülve, hogy ezelőtt 4-5 évvel a Tanáts egy hatalmas térképet a városnak a rendőr-kapitányi hivatalnak kiadott a végett, hogy abba írja be az utczák neveit, azaz, keresztelje el őket: úgy tudjuk, hogy a rendőr-kapitányi hivatal még azon évben megfelelt ennek s a régi elnevezésekből fentmaradt fő, úri, gránát és paczal utczáknak nevét kegyelettel meghagyta a többit pedig pogány hitükből kegyetlenül megkeresztelte s a paszita megtartása végett a tanácsnak bemutatta.

- Hát hol van most e 4-5 éves kis csecsemő?

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1897   <<   1898   >>   1899
Delizsánsz.