A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1898_09_18_187p.txt

Hírek

A fővárosi telefon összeköttetés létesítése

   iránt indított múlt üléséből mozgalmat a közigazgatási bizottság, felírván a kereskedelemügyi ministerhez, hogy a békés megyei telefonhálózatnak a fővárossal leendő összekapcsolása iránt a kellő lépéseket megtevőn, az esetleges tárgyalásokat vezesse. A kereskedelemügyi minister válasza nem kedvező, ugyanis a minister a megyei hálózatnak az interurbán hálózatba való bevonását nem tartja keresztülvihetőnek, mert ez a kapcsolt vonalnak a használhatlanságig való túlterhelésével járna. Egyes városok területére szorítkozó városi telefonhálózatok bekapcsolása a ministernek is szándékában áll de egyes nagyobb vidékek központjait képező városok csak úgy lennének a fővárossal öszekapcsolhatók, ha a megyei telefonhálózat területükön városi hálózattá alakíttatnék.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1897   <<   1898   >>   1899
Home
Delizsánsz.