A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1932_04_18_213p.txt

Olcsóbb telefont!

Olvassuk, hogy a kereskedelmi miniszter foglalkozik a telefon olcsóbbá tételének gondolatával a legközelebb intézkedik a telefonbekapcsolási dijaknak s interurbán beszélgetések árának leszállítása érdekében.

Bármilyen üdvösnek tartjuk is az elhatározott dijleszállitást, mégsem lehetünk vele megelégedve. A telefonhasználat költségeit kell leszállítani, a telefont kell olcsóbbá tenni, a telefont kell visszaadni régi rendeltetésének a kereskedők, az iparosok és a szabadfoglalkozásúak számára Szegedről indult el az a mozgalom, amelyik tiltakozva a telefon dijának abnormális mértékben való megdrágítása ellen, a kereskedők és iparosok érdékében sürgette a telefon díjszabásának olcsóbbá tételét Azok a számadatok, amelyek a telefon üzemére és a telefon jövedelmezőségére vonatkoznak, mindennél jobban igazolják ennek a Szegedről elindult mozgalomnak jogosultságát. Kiderült az, hogy a mult évben több, mint kétezerháromszáz telefonelőfizető mondott le a telefonról s kiderült az is, hogy az uj előfizetők száma a korábbi évek adataihoz képest a felére csökkent.

Nem tagadjuk, hogy a telefonelőfizetők számának csökkenését a rossz gazdasági viszonyokkal is kell magyarázni, azonban minél drágább a telefonhasználat dija, a gazdasági viszonyok annál csekélyebb romlása már elég ok a telefon leszereltetésére. S aadig, amíg 240 pengőt kell fizetni az uj telefonállomás felszereléséért, addig természetesen csak a nagytőkések, - hol vannak ma ezek? - engedhetnék meg maguknak a telefon felszereltetés lukszusát. A telefon mindig hasznot hajtó vállalat volt nemrégen azonban a kormánypolitika a telefont az állami deficites üzemek fedezetének forrásává akarta tenni s a telefonközpontok átszerelését olyan mértéktelen drágítás ürügyéül használta fel, ami még a közszolgáltatások terén is példátlan volt.

Amikor a konjunktúra leáldozása után elkövetkezett az az idő, amelyik a kormányzat támogatását kivánta meg a kereskedelem és az ipar számára, akkor drágították meg a telefont a fejlődő kereskedelemnek s a nekilendülő iparnak ezt a nélkülözhetetlen segédeszközét. Amikor az ügyletkötés kezdett nehezebbé válni, akkor a kereskedelmi kormány az ügyletkötés módjának megnehezítéséhez is hozzájárulását adta. Nem kellett sok bölcsesség annak előrelátásához, hogy a telefon megdrágítása nem fogja a telefont jövedelmezőbbé tenni s nem fogja a telefon beruházásainak amortizációját sem gyorsabbá, sem biztosabbá varázsolni. Amikor megdrágították a szivarárakat hirtelen csökkenés állott be a szivarfogyasztásban. Amikor megdrágították a telefon tarifáját hirtelen csökkenés állott be az uj előfizetők jelentkezésében és csökkenés állott be a régi előfizetők számában is. De amint rájöttek arra, hogy a szivar kelendőségét csak a szivar árának leszállításával tudják helyreállítani, rá kell jönniök arra is, hogy a telefon használatában beállott csökkenést csak a telefon tarifájának olcsóbbá tételével lehet ellensúlyozni.

Ahol nem bürokraták, hanem kereskedők vezetnek kereskedelmi vállalatot még ha állami monópolium, vagy kizárólagosságot éilvező állami üzem is a kereskedelmi vállalat, ott a kereskedelmi forgalom tapasztalatai: mindenütt parancsolónak fogadják el. Kedvet kellene ahhoz csinálni, hogy az emberek bevezettessék a telefont, nem pedig súlyos pénzbüntetéssel kell sújtani azt, aki előfizetőnek jelentkezik. Másutt kedvezményeket adnak az uj előfizetőknek, ha a posta azt mondaná, hogy az uj előfizetőinek három hónapig ingyen szabad használni a telefont, azt sokkal jobban megértenénk, mint azt, hogy pénzbüntetést kell fizetni azoknak, akik még a mai viszonyok között is jelentkeznek telefonért.

A mai gazdasági viszonyok nagyon groteszkül alkalmatlanok a mai telefondijszabás fentartására. Egész egyszerűen: nem győzzük már a telefont fizetni s nem győzik már azok sem, akiknek eddig még jutott erre a - lukszusra is. Ha gyökeres olcsóbbodás nem áll be, tömegesen fognak az előfizetők lemondani a telefonról. Ez pedig nem lesz érdeke, sem az előfizetőknek, sem a postának. A bölcs megfontoltság talán tudna előrelátó is lenni s tudna az előfizetők segitségére sietni még akkor, amikor a jószándék nem késett el. S ahogy Szeged kereskedői és Iparosai vezettek a telefon megdrágítása elleni tiltakozásban, talán helyes, üdvös és eredményes lenne, ha a telefon tarifájának leszállítása érdekében is a szegedi kereskedők és iparosok kezdenék el az országos mozgalmat.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1931   <<   1932   >>   1933
Home
Delizsánsz.