A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1932_05_04_215p.txt

Tökéletesen fővárosi nívójú az uj halasi posta

Körséta az uj postapalotában, ahol a modern igények érvényesülése volt a döntő szempont

Hónapok óta már, hogy egyre emelkedő kíváncsisággal várta a város közönsége, hogy az uj postapalota elkészüljön, amelyet mint ismeretes, a Halasi Gazdasági Bank építtetett fel saját telkén a postahivatal részére. Az uj postapalota most teljesen elkészült és csupán néhány jelentéktelen csinosítás vár még elkészítésre az épület külső részein.

Az uj palota valóban impozánsan hat a szemlélőre, rögtön elárulja modernségét és szépségét és igazolja azt, amit az építés megkezdésekor irtunk róla, hogy nagy arányokban fog hozzájárulni ahhoz, hogy Halas városi külsőségét kidomborítsa.

Legutóbbi számunkban röviden jeleztük, hogy a posta már át is költözött uj helyiségeibe és hogy ott működik.

Munkatársunk körsétát végzett az uj postapalotában, hogy érzékeltethessük olvasóink előtt az uj postapalota friss benyomásait és a szemlélő meglepetése olyan fokú, hogy tényleg csak impressziók érzékeltetésével lehet papírra vetni a hatást, amit a nézőből kivált.

Amint a tágas előterembe lép az ember, azonnal az az első gondolat fogja meg, hogy nagyvárosi postahivatalba lépett be, talán legközelebb úgy jelölhetnénk meg, hogy a halasi postához csak a bpesti 72-es irányitó postahivatal hasonlít. Szebb, modernebb, jóval célszerűbb még a budapesti főpostánál is.

Az előteremből szintén nagyon modem csapóajtó vezet a postai küldemények feladó szobájába. Tágas, világos terem, nagyon sokan elférnek benne a közönség soraiból anélkül, hogy azt bárki is észrevenné, vagy sokalhatná.

A tisztviselők elipszis alakban ülnek körben és simán, zökkenő nélkül, minden zavar kiküszöbölésével bonyolíthatják le a halasi postahivatal egyre növekvő forgalmát.

Az épület másak kapuján közelíthetik meg a postafiókokat és igy azok, akik küldeményeiket postafiókban kapják, semmi zavart, vagy tolongást nem okoznak a feladáshoz jelentkező közönségnek és megfordítva.

Külön modern alapon berendezve áll a posztján a táviró és telefon terem, külön szép termet kaptak a postai kézbesítő altisztek és külön nagy terem áll a csomagok számára.

Munkatársunk beszélgetett dr. Komlós Balázzsal, a posta főnökével, aki a következőket mondotta az uj postapalotáról és annak előnyeiről.

- Az uj postának, - mondotta, - egyik legfőbb előnye modernsége mellett az, hogy közel kerültek hozzá a hivatalok, a kereskedelem, a vállalatok, tehát azok, akik a leggyakrabban igénybe veszik a postahivatalt. De közel került centrális fekvésénél fogva a közönség is, amely könnyebben közelítheti meg az uj postát. Ezenkívül a posta kényelmes és nagy az uj helyen, mondhatnám, hogy maga a küldemények felvevő helye csaknem akkora, mint a régi posta egész helyisége. Azonkívül a régi posta zsúfolt épület volt, nyomott volt a levegője, nem volt nappal sem meg a kellő világítása, szellőztetése is csak nagy kínnal történhetett, úgyhogy egészségügyi szempontból is óriási jelentősége van az uj postapalotának. A berendezésén még a közeli hetekben sok csiszolás fog történni, a feladóhelyek körül üvegfalat fognak emelni, ugyancsak a postahivatalt uj bútorzattal is fel fogják szerelni.

- Most két nyilvános telefonfülkéje van a postának - folytatta, - az eddigi egy helyett és a két fülke is teljesen el van különítve a többi hivatalos helyiségtől, úgyhogy a legteljesebb zavartalanságban és kényelemben bonyolíthatják le a felek telefonbeszélgetéseiket.

Külön terem van a postai irattár számára és fontos, hogy a postán pompás világitásu ivlámpák működnek. Modern, teljesen elkülönített mellékhelyiségek is vannak az uj postán, nagyszerű kályhák, ezenkívül a távíró és telefon teremben légfütéses kályha működik. Sokat jelent még a városias színezetnél az, hogy vízvezeték is van.

Modernizalódhatik-e tovább A HALASI TELEFONKÖZPONT?

Elmondotta még a postafőnök, hogy ha még húsz telefonelőfizetővel szaporodik a halasi telefonelőfizetők száma, akkor lámpásos hívóval szerelik fel a telefonközpontot, vagyis ez annyit jelent, hogyha a telefonszámot hivó fél a kagylót felveszi, a központban kigyullad a megfelelő szám, amely rendszer mindenesetre könnyebbséget jelent a közönség számára és ugyanakkor a telefonközpontos kezelőnek is előnyösebb.

Ezekkel ismertette a postafőnök az uj hivatalt és a magunk részéről még csak azt a boszorkányos gyorsaságot említjük meg, amellyel a posta átköltözött. Este hatig még a régi helyiségben működött, hat óra két perckor pedig már az uj helyiségben működött a feladó osztály. Ez a két perces gyorsaság nem lehetetlenség, de mindenesetre jellemzi a nagyszerű posta tisztviselő kart és a tehetséges főnök ügyességét és rátermettségét.

MODERN LAKÁSOK FOGLALNAK HELYET A POSTA KÉT EMELETÉN.

A postapalota első és második emeletén modem lakások vannak. Az első emeleten és a másodikon egyformán 1-1 négy szobás és külön 1-1 kétszobás lakás. Természetesen mindegyik lakás fel van szerelve vízvezetékkel és valamennyinek nagy hallja és szép előszobája van.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1931   <<   1932   >>   1933
Delizsánsz.