A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1932_08_27_417p.txt

Október 1-től kezdve Halason is fizetni kell minden helyi telefonbeszélgetésért

Élénk tiltakozás fogadja városszerte a rendelkezést és sokan le akarnak mondani telefonelőfizetésükről

Lehetne-e stílusosabban kezdem ezt a tudósítást annál, mintha azt írjuk, hogy a posta ismét drágit. Igenis drágit a posta és épen a legrosszabb időben, a legnehezebb viszonyok közt akkor, amikor jóformán senkinek sincsen pénze, amikor az emberek azért irnak levelet, mert valóban nagyon muszáj, ajánlott levéllel pedig már csak akkor gazdagítják ezt a legdrágább kincstári üzletet, ha életbevágóan fontos okmányokat adnak fel.

A posta újabban a telefont drágítja meg. A legküzködöbben élő osztály telefonját a kereskedők és a vállalkozások telefonjait.

És drágítja ezt olyképen, hogy ezután a helyi beszélgetéseket is meg kell fizetni a telefonelőfizetönek, azokra a telefonbeszélgetésekre vetik tehát ki, amelyet a legtöbbször vesz igénybe a vidéki város telefon előfizetője.

A rendelkezés szerint minden helyi beszélgetésért tizenkét fillért fognak számlázni a telefonelőfizetőnek.

Eddig az volt a helyzet, mint köztudomású, hogy a telefonelőfizető fizetett havonta 6 pengőt. Ezért az öszszesgért azután akár egész nap is beszélgethetett egy másik helybeli számmal. A mostani rendelkezés szerint október elsejétől kezdve ugyancsak megmarad a 6 pengős előfizetési díj, de emellett minden helyi beszélgetésért 12 fillért kell fizetni.

Van a rendelkezésnek egy másik sérelmes része is, amely viszont kötelezi a telefonelőfizetőt arra, hogy 20 helyi beszélgetést le kell folytatnia, illetve ennyit akkor is kiszámláznak neki, ha nem beszélt 20 esetben helyi számmal, sőt még akkor is, ha egész hónapban fel sem hivott helyi számot.
De ugyanakkor kegyes is a posta, mert kimondja, hogy 20 helyi beszélgetésen felül három százalékot visszatérít.

A rendelet azzal indokolja Halason a helyi beszélgetési dijak megállapítását, hogy itt a telefonelőfizetők száma meghaladja a százat és hogy minden száz előfizetőnél többel biró helyen azonos módon fogják szedni, illetve eddig is szedték a helyi beszélgetés dijait.

Mint munkatársunk értesül, Halason nagy elkeseredéssel fogadták ezt az újabb postadrágitást és többen komolyan foglalkoznak azzal a tervvel, hogy a drágításra azzal felelnek, hogy kikapcsoltatják telefonjukat.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1931   <<   1932   >>   1933
Delizsánsz.