A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Halasi Ujság - halas_1932_07_09_280p.txt

Hírek

- Ismét meg akarják drágítani a telefont?

A kiszivárgott hirek szerint a posta igazgatósága most azzal a gondolattal foglalkozik, hogy megdrágítja a telefont. Értesülésünk szerint a postaigatzgatóság V. ügyosztálya javaslatot készített, amely szerint a jövőben az előfizetőket a beszélgetési időtartam szerint és közlési dij címén akarja megterhelni. A telefonelőfizetők részéről állandó a panasz hogy a telefon nagyon drága. A kötelező 600 beszélgetés, de különösen az alapdij felszámítása indokolatlan, amikor a telefoneiőfizetők 120 pengő belépési dijat fizetnek. Amikor a posta propaganda utján verbuvált előfizetőket, a kereskedelemben kifejlődött hatásos eszközhöz nyúlt, kell, hogy ez, a kommerciális szellem hassa át a további vezetésben is. Az eredményes propaganda után nem következhet a telefon megdrágítása.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
1931   <<   1932   >>   1933
Delizsánsz.