A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1959_10_11_62p.txt


         


HALLÓ ITT 01!

Tíz éves a kecskeméti automata központ

- Kérem, legyen szives a 11-22-nek Budapest 355-031-et meghívni.
- Jegyeztem - szól egy női hang a vonal másik végén, én pedig lementem a tejcsárdába egy feketére. Amilyen tapasztalataim voltak a posta gyorsaságáról, ezt nyugodtan megtehettem. Kávézásra mégsem került sor. Alig értem le az emeletről, máris szaladtak értem, hogy siessek, itt van Budapest. Az eset meglepett, de miután többször megismétlődött, az én véleményem is megváltozott a telefonközpont munkájáról. A napokban pedig a változás okát is megtudtam.

Fényképes riportfelvételre mentünk a kecskeméti I-es számú megyei postahivatalba, hogy bemutassuk olvasóinknak a tíz esztendős automata telefonközpontot. Dakó János elvtárs, a központ műszaki üzemvezetője az interurbán kapcsolótermen is végigkalauzolt és örömmel közölte, hogy a távtárcsázás már itt is érvényben van.

- Mi ennek a jelentősége? - kérdeztem.
- Az, hogy a hívóknak már nem kell sokszor órák hosszát ülni és várni. A posta ugyanis megoldotta, hogy dolgozóink a budapesti központ kezelője nélkül, közvetlen kapcsolás útján tárcsázzák a hívott számot. A távbeszélések kezelési időtartamát ezzel lényegesen csökkentettük és elmondhatom, mióta ezzel a rendszerrel dolgozunk, komoly mértékben megnött a budapesti távbeszélések száma.

- Ezt az újítást megyénkben is bevezethetnék.
- Néha a riporter is elkésik a javaslattal - szól közbe dr. Lesi Sándorné csoportvezető - mivel a négy város távbeszélő központjai már szintén közvetlen kapcsolással hívják a kecskeméti előfizetőket.

A tíz évvel ezelőtti kézi kezelésű központ helyét bonyolult rendszerű nagy teljesítményű automata kapcsoló készülékek foglalták el. A dolgozók szakértelmére pedig jellemző, hogy az automata központ tíz év óta működik egyfolytában. Hamarjában nehéz lenne a forgalom növekedéséről jubileumi számvetést készíteni, ezért csak két adatot közlünk. A kecskeméti telefonközpont havonta 300 ezer helyi és 60 ezer távolsági beszélgetést bonyolít le.

A tisztaság fogalmára gyakran használjuk ezt a hasonlatot: olyan mint egy patika. A mondás az automata központra is ráillik. A por, amiből Kecskeméten ugyancsak van, legnagyobb ellensége az itt dolgozóknak. A gépterem ablakai ezért légmentesen szigeteltek, a helyiséget pedig klimaberendezéssel látták el, mely pormentesen szűrve adagolja a friss levegőt.

Hiba azért mégis akad, hiszen a legkisebb porszem is zavart okoznat a kis jelfogó berendezéseken. Cseng is ilyenkor a hibabejelentő telefonja Halló, 03, mi van a készülékemmel? Ismeretlen ismerőseink a szerelők, műszerészei, ilyenkor eltűnnek a jelfogók és szalagkábelek labirintusában és szakértő munkájuk nyomán a bejelentő megelégedéssel nyugttázza, hogy ismét jó a telefonja. Mivel Kecskeméten több ezer telefontulajdonos van, nem volna teljes a kép, ha róluk nem szólnánk. Áldásos találmány a telefon, komoly időmegtakarítást jelent, hogy távolságokat áthidalhatunk, hogy egész sor dolgot, vagy vitás ügyet telefonon intézhetünk el. De a tapasztalat azt mutatja, hogy a hasznos mellett igen sok a felesleges beszélgetés is.


         


- Egész sor érdekes dolgot tudnék elmesélni - mondja Dakó elvtárs. - Számos előfizetőnk akad minden hónapban, aki sokallja a számlát.

- És mit bizonyít a panaszok kivizsgálása?
- A legkülönbözőbb eseteket, de most csak a tipikusakat említem. A legtöbb plusz költség a kisgyerekek játékából ered, akiknek újdonság vagy kedvelt játékszer a telefon. Utána következnek a kamaszfiúk, bakfislányok sorozatos randevú-tárgyalásai és más telefoncsevegései. Vannak azután kicsit beszédesebb feleségek, barátnők, nagymamák és még sorolhatnám. A telefontulajdonosok egy típusáról azonban külön kell szólnom. Elterjedten téves nézet, hogy azért nagy a havi számla összege, mert valakit igen sokan zaklatnak. Pedig ez nem így van. Az automata készülék mindig csak annak számol, ahol a hívás történik.

Búcsúzunk a központtól, de végezetül még elárulok valamit. A kecskeméti telefonközpont jubiláló dolgozóit nagy öröm érte. Három megye (Bács, Békés és Csongrád) területén levő automata központok versenyében jó munkájukkal az elsők lettek.

Sándor Géza
Felv.: Pásztor Zoltán
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1958   <<   1959   >>   1960
Home
Delizsánsz.