A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1959_12_16_88p.txt

Telefonbetyárok garázdálkodnak Kecskeméten

- Lapunk a közelmúltban két ízben is foglalkozott a kecskeméti nyilvános telefonkészülékek ügyével. Mindkét cikkünkre válasz érkezett, amelyeket a lakosság érdekében is ajánlatosnak tartunk ismertetni.

- A Szegedi Postaigazgatóság közli, hogy a két, egykori utcai nyilvános távbeszélő-állomást felelőtlen elemek gombbal, rossz pénzzel tönkretették, sőt nem egyszer a hallgatót, de még a készüléket is letörték, s eltulajdonították. A javítás után néhány óra múlva a készülékeket ismét elrontották. Ennek következtében az utcai nyilvános állomásokat meg kellett szüntetni, s helyettük a városi tanács épületének előcsarnokában, a hírlapboltban, s a honvédkórházban létesítettek nyilvános távbeszélő-állomást. A Kecskeméti Városi Tanács ebben az évben kérte a Szegedi Postaigazgatóságot, hogy több nyilvános állomást szereljen fel, de erre csak akkor van lehetőség, ha a tanács az építési költségek anyagi fedezetét vállalja. A Szegedi Postaigazgatóság ilyen értelmű levelére a Kecskeméti Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága nem válaszolt. A postaigazgatóság ennek ellenére intézkedett, hogy a Kecskemét 1-es számú postahivatalban a nyilvános állomások mindig üzemképes állapotban legyenek. A cikk megjelenése után különben november 5-én itt újabb nyilvános távbeszélő-állomást helyeztek üzembe.

- Második cikkünk éppen a postahivatalban lévő telefon használhatatlanságára panaszkodott. Panaszunkra a posta távbeszélő központ kecskeméti üzemvezetője válaszolt, aki szerint sokan az előírt 2 darab 20 filléres érme helyett 4 db tíz fillérest, illetve rossz pénzeket, gombokat, sőt üvegdarabokat dobnak a telefonkészülékbe. Mint írja, a hallgatót, mikrofont hetenként legalább két alkalommal kilopják a fülkéből, de egyesek nem riadnak vissza attól sem, hogy a készülék zsinórja mellett lévő biztonsági láncot elvágják, s a zsinórral együtt elvigyék az egész kézi beszélőt. A posta ilyen körülmények között hiába ellenőrzi nap mint nap a nyilvános távbeszélő-állomást, - rendőri, sőt nyomozói teendők ellátására nem tud berendezkedni.

- Véleményük. - de a mi véleményünk - szerint is nem elég a posta jó munkája a nyilvános távbeszélő-állomások használható állapotban való tartásához - társadalmi összefogásra van szükség a telefonbetyárokkal, tolvajokkal és felelőtlen emberekkel szemben!

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1958   <<   1959   >>   1960
Home
Delizsánsz.