A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1900_02_04_23p.txt

Hírek

Miért nem kapcsolható be Gyula

   mint telefon állomás a budapesti központi távbeszélő hálózatba? A gyulai kereskedők és kereskedő-ifjak társulata a múlt hóban a nagyváradi posta- és távirda-igazgatóságnál kérelmezte, hogy városunk telefon állomása bevonassék az interurbán forgalomba, minthogy most már a vidék nagyobb városai többnyire bekapcsoltatnak abba. A beadvány kellőképen indokolta annak közgazdasági jelentőségét és városunk fejlődésére való előnyeit, azonban ennek daczára úgy látszik, amint a postaigazgatóságnak nevezett társulathoz intézett átiratából kitűnik, ennek megvalósitására legalább egyelőre kevés kilátás van. Amennyiben említett átirat főképpen a törvényhatósági távbeszélőhálózat létesítés feltételeit tárgyaló 27,457-93. számú miniszteri rendelet I. rész 7-ik pontjának utolsó bekezdésére hivatkozik, melyszerint a törvényhatósági távbeszélő, a nemzetközi vagy országos távbeszélő összeköttetésekben (interurban telephon) való beszélgetésre egyáltalán nem volna használható.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1899   <<   1900   >>   1901
Home
Delizsánsz.