A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1900_06_10_386p.txt

Képes levelezőlapok kiállítása.

Az iparművészeti múzeumban pünkösd másodnapján nyilt meg a képes levelezőlapok kiállítása. A postaközlekedésben annyira elterjedt képes levelezőlapok ma már a művészetet is szolgálják. A kiállítást dr. Hennyey Vilmos miniszteri osztálytanácsos nyitotta meg, a ki a kereskedelmi miniszter képviseletében jelent meg. Gellért Mór, a végrehajtó bizottság elnöke üdvözölte a miniszter kiküldöttjét, hangsúlyozva a képes levelezőlapok ipari s művészi szempontjait. Dr. Hennyey Vilmos köszönetét fejezte ki a rendezőségnek. "A képes levelezőlapok - úgymond - igen alkalmasak a geográfiai ismeretek terjesztésére, s az érdeklődés fölkeltésére idegen helyek iránt. A kereskedelmi miniszter jelszavával nyitja meg a kiállítást: Támogassuk és fejleszszük a honi ipart!" (Éljenzés.) A kiállításon kétféle kiállító van : gyáros és kereskedő, a ki készítményét és áruját mutatja be, és gyűjtő, a ki gyűjteményével lép a nyilvánosság elé. Képviselve van a külföld és Magyarország. Rengeteg levelezőlapot lehet látni spanyolfalakon kifeszítve és albumokban, részint friss gyári állapotban, részint lebélyegezve és megczímezve, úgy, a mint a posta szállította ide.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1899   <<   1900   >>   1901