A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1900_04_29_88p.txt

Hírek

A tefefon hálózat Gyula Kétegyháza község között megszakadt

   és a távbeszélés nehány napig szünetelni fog. Az a villámcsapás, mely a benedeki istállót felgyújtotta, belecsapott a telefon vezetékbe is, és pedig irtózatos erővel, úgy hogy a huzalt tiz oszlop köze között részint dirib darabokra szakította, részint összeolvasztotta. Szemtanuk beszélik, hogy a telefon porczellán hengerei egy pillanat alatt izzó pirosságuak lettek és mint tüzrózsák hullottak le s törtek izzé-porrá a földön. Szerencsére a villámcsapás alatt a gyula-kétegyházi telefon nem volt akczióban.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1899   <<   1900   >>   1901
Home
Delizsánsz.