A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1900_07_15_143p.txt

Százharminczöt hely a postán.

- A m. kir. kincstári posta- és távirdahivataloknál 185 gyakornok jelölti állásra pályázat nyittatott. Pályázhat a középiskolát vagy más egyrangu intézetet érettségi, vizsgálattal sikeresen végzett, 18-ik életévét betöltötte, magyar állampolgár. A pályázó községi, erkölcsi bizonyítványnyal, fedhetlen előéletéi, közhatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép és egészséges voltát tartozik igazolni. Sajátkezüleg irt és fölszerelt kérvények, a már közszolgálatban állók által felet és hatóságuk - közszolgálatban nem levők ált pedig az illető főszolgabíró, vagy polgármester utján folyó év julius hó 31-ig, a szerint a hol szolgálni óhajtanak: budapesti, kassai, kolozsvári, nagyvárad pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári, vagy zágrábi posta- távirdaigazgatósághoz intézendők.

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1899   <<   1900   >>   1901
Home
Delizsánsz.