A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1900_04_01_205p.txt

A posta és távíró egyesítése.

A magyar posta-és távíró-intézet egyesítésének nagy műve, melynek keresztülvitelét Baross Gábor már 1887-ben kezdette meg a budapesti főpostahivatal és központi távíróhivatal egyesítésével, márczius 17-ikén végleg befejeztetett. A posta- és táviró-tisztviselők megünnepelték e nagyfontosságú eseményt. Az Andrássy-úti Klivényi-féle vendéglő dísztermében 250 terítékű lakoma volt, melyen Demény Károly igazgató, Dávid Endre felügyelő, a Kassára távozó főnök és Józta Lajos főfelügyelő, az új főnök voltak jelen, s velük a székesfővárosi tisztviselői kar szine-java.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1899   <<   1900   >>   1901