A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1900_08_19_549p.txt

Magyar posta- és táviró-évkönyv

   jelenik meg közelebb, melyre annak szerkesztősége előfizetést nyit. Az évkönyv a naptári részen kivűl posta- és táviró-szakczikkeket fog tartalmazni, azonkívül szépirodalmi részt is. Az eddig oly hátramaradt posta- és távíró-szakirodalom föllendítésén a felhívás aláírói: dr. Hennyey Vilmos igazgató mint főszerkesztő, dr. Koroda Pál és Szentessy Gyula mint szerkesztők dolgoznak. Az évkönyv deczember hó vége felé fog megjelenni s előfizetési ára 1 korona, mely dr. Koróda Pál czimére küldendő (Budapest, főposta, igazgatóság).


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1899   <<   1900   >>   1901