A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1900_05_06_283p.txt

A vezeték nélküli távíró

   hasznavehetősége legújabban Dél-Afrikában bizonyult be, hol Marconi az angol kormány megkeresése folytán a múlt év deczember 11-ike óta találmányát a de aar-i főhadi szálláson érvényesítette. Ez idő óta az angol tábornokok csakis a Marconi-féle távirdát használják, még pedig a hadműveletek nagy előnyére.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1899   <<   1900   >>   1901