A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Vasárnapi Ujság - vu_1900_02_04_72p.txt

A hangtan elméletét tudományos alapon

   - a rezgési hypothezis által - fejtegették a szaktudósok, midőn két amerikai felfedező: Graham Bell és Alva Edison úgy szólván egyidejűleg, s egymástól egészen függetlenül a legcsodálatosabb eszközzel lepték meg a világot: a telefonnal. Oly hihetetlennek látszott az, hogy az emberi hangot, sőt az emberi szavakat huzal segélyével el lehessen vezetni egyik helyről a másikig, a közönséges szót akár ezer kilométernyi távolságba: miszerint hitetlenségöket nyilvánitották a legjelesebb fizikusok, s nem is hittek addig, míg maga a készülék kezökbe nem jutott. És a telefont nyomon követte egy másik, nem kevésbbé bámulatos készülék, a fonográf. Amaz szárnyakat adott a hangnak, emez örökké valóvá tette azt. S lehetővé vált a ma élő embereknek hangját és szavait megőrizni a késő utódok számára.


A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
Home
Delizsánsz.
1899   <<   1900   >>   1901