A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Békés - bekes_1900_12_30_256p.txt

Gyulai élet.

(Részlet cikkből...)

A hírlapok előállításában ma a technikai vívmányok egész forradalmi átalakulást idéztek elő. Az egész ország át és át van hálózva ma már telefonnal. Fiúméból, Kolozsvárról, Kassáról, Szegedről, Temesvárról és az ország legtávolabbi részeiről is a megtörtént események pár másodpercz alatt egész terjedelemben és teljes hűséggel kőzöltetnek az ország fővárosával. Egy modernül berendezett hírlap szerkesztőségében este már az egész ország fontosabb napi eseményei ismerve vannak. Pl. Kassán ősszegyül az országos gazdakongresszus. Ülésezik d.e. 9 órától d.u. 5 óráig. A telefon elröpíti minden szónok beszédét és a mi Kassán még 5 órakor elhangzik, az Budapesten este már leírva, kiszedve és nyomtatva van. Így készül a modern lap lázas, nagy tevékenységgel, Számtalan munkás kéz dolgozik egész napon keresztül felépítésén és este már óriási gépek röpítik ki óránként tízezernyi példányokban a 20-32 oldal terjedelmű lapokat.

.........

A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1899   <<   1900   >>   1901
Home
Delizsánsz.