A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Délmagyarország - dm_1961_06_23_5p.txt

VÁLASZOLNAK az illetékesek

A Szegedi Postaigazgatóságtól két válaszlevél érkezett szerkesztőségünkhöz a lapban megjelent bíráló cikkekre. Május 4-i számunkban - Kétnapi járóföld?- címel írásunkban szóvá tettük, hogy a Magyar Rádió és Televízió Újság új számai - amelyeket a szegedi előfizető csütörtökön kap kézhez - a szőregi címzetthez csak szombaton érkezik. Azonkívül előfordul, hogy az expresszlevél is Szegedre érkezése után csak másnap jut el Szőregre. Ezzel kapcsolatban Fodor István, a Postaigazgatóság vezetője többek között a következőket írta:

Az újságok és az expressz levél kézbesítéséről

A Rádió és Televízió Újság országos víszonylatban - ez idő szerint - körülbelül 410 ezer példányban jelenik meg. A félmilliós példányszámhoz közel járó 24 oldalas, képes lap nyomdai előállítása jelenleg négy napon át történik. A Posta Központi Hirlapiroda budapesti laptovábbító részlege tehát minden héten szerda éjszakától kezdve szombat délig, négy napon át, összesen tíz részletben veszi át a lapot továbbításra... A vidéki községek - közöttük Szöreg - részére csütörtökön és pénteken kerül továbbításra a lap, érkezése tehát e helyre, szombati napnál előbbre nem várható... A továbbitás rendje nemcsak a panaszolt lapra, hanem valamennyi úgynevezett színes lapra vonatkozik. Meg kell jegyezni, hogy ezek között a Ríádió és Televízió Újság továbbítása a legkevésbé sürgető, hiszen a lap a megjelenést követő hétfőtől aktuális...

A postaküldemények, a levelezés késedelmét illetően közlöm, hogy Szeged és Szöreg között olyan a postaösszeköttetés, hogy a Budapesten este feladott és az éjszakai Budapest-Szeged közti személy-vonattal még továbbítható levél másnap Szöregen kézbesítésre kerül. A délelőtti gyors útján érkezett szőregi expresszlevél azonban már csak a következő nap kerülhet kézbesítésre... A menetrendszerű autóbuszjáratok postai használati lehetőségeit felsőbb rendelkezések szabályozzák és a felhasználás meg is történik mindazon viszonylatban, ahol ez szükszéges és gazdaságos ...


Nyilvános telefonállomások ügyében

Május 18-án - Sajnos meg kell magyarázni - című írásunkban kifogásoltuk. hogy a Takaréktár utcai Fodrász Szövetkezetben, a Halász-csárdában nem engednek kívülállóknak telefonálni és hogy a MÁVAUT-állomáson sincs közhasználati telefon, íme a cikkre a válasz:

- A nyilvános állomások működéséhez különleges, két darab 20 filléres, vagy a távbeszélő érme befogadására alkalmas készülékre van szükség. A 20 filléres pénzérmék befogadására alkalmas készülékek működése nem üzembiztos ... érme befogadására alkalmas készülék viszont jelenleg nem áll rendelkezésre. Távbeszélő érme is csak korlátozott számban van ezért a már üzemben levő nyilvános állomások működése is alig biztositható, mert újabb készlet nem szerezhető be. Ilyen körülmények között tehát további postai nyilvános állomások létesítésére nincs lehetőség. Nincs azonban akadálya annak, hogy például az autóbuszmegálló váróhelyiségében az AKÖV kérésére előfizetői nyilvános állomást létesítsek. Ebben az esetben az AKÖV dolgozója ügyelne az állomásra és a beszélgetésért esedékes dijakat is beszedné... Ha az AKÖV előfizetői nyilvános állomás felszerelését kéri, a létesítés iránt intézkedem.

Török József,
a Postaigazgatóság vezetője h.-
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1960   <<   1961   >>   1962
Home
Delizsánsz.