A Szegedi Postaigazgatóság és Magyarország távközlése
a sajtó szemével.
A kezdetektől ... napjainkig.
Történelmi érdekességek.
(1850-1994)


Petőfi Népe - pn_1961_01_10_64p.txt

Ha Szolnokon lehet, miért ne lehetne
      Kecskeméten is?

1960, december 6-án - tolmácsolva a lakosság kívánságát "Hiányzik a kecskeméti utcákról a nyilvános telefon" címmel közöltünk cikket. A Szegedi Postaigazgatóságtól most válasz érkezett, amelyet az alábbiakban kivonatosan közlünk.

A kecskeméti tanács - így szól a válasz - a város különböző pontjain kilenc nyilvános telefonállomás felszerelését kérte. Ezzel kapcsolatban 1959. április 25-én előzetes tájékoztatást küldtünk, amelyben közöltük, hogy a tanácsnak kell vállalni a fülkék bekapcsolását a közvilágításba, tisztántartásukat az úttisztítók által, valamint az esetleges szándékos rongálások helyrehozását.

Tájékoztatónkra 1960. június 11-én kaptunk választ, amelyben a Kecskeméti Városi Tanács mindenféle hozzájárulás elől elzárkózik, s minden költséget a postára hárít. Erre július 1-én közöltük a tanácscsal, hogy a fülkék felszerelésére - ami 193 ezer forintba kerülne - nem áll rendelkezésünkre hitel.

Végül megemlítjük, hogy december 15-én Szegeden ankétot tartottunk, amelyre többek között a Kecskeméten levő tanácsi szerveket is meghívtuk. Ezen a megbeszélésen került volna sor a kecskeméti utcai nyilvános telefonállomások ügyére is. Ezt azonban nem tárgyalhattuk meg, mert az érdekelt tanácsi szervek nem képviseltették magukat.

Az igazgatóság vezetője helyett:
Török József 


Cikkünk lényege nem ellentétes a Szegedi Postaigazgatóság válaszával. A posta és a tanács - amint hogy a válasz is erre mutat - közösen létrehozhatná a rég óhajtott nyilvános telefonhálózatot. Jó lenne, ha a Kecskeméti Városi Tanács fontolóra venné, hogy a városfejlesztési alapból milyen öszszeggel tudná segíteni a cél megvalósítását, s ugyanakkor a Szegedi Postaigazgatóság - amelynek szakemberei már a telefonfülkék helyét is kijelölték - újra mérlegelné: milyen eszközökkel és forrásokból tudna hozzájárulni létrehozásukhoz. Annál is inkább megvalósíthatónak tartjuk ezt, mert Szolnokon - mint azt a Népszabadság január 4-i számából olvastuk - most szerelték fel a tantuszos telefonállomásokat a város legforgalmasabb helyein.

Ha Szolnokon lehet, miért ne lehetne Kecskeméten is? Helyes lenne, ha a városi tanács v. b. műszaki osztálya és a posta újra megkezdené a félbeszakadt tárgyalásokat a nyilvános telefonállomások létrehozásáról. Ha valami nehézség adódna, - véleményünk szerint halaszthatatlanul fontos - tárgyalásoknak készek vagyunk lapunk hasábjain további helyet biztosítani.
A cikk eredeti linkje...... 1.
Home
1960   <<   1961   >>   1962
Home
Delizsánsz.